កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារផ្នែកឯកជន ក្រុម “ឃ” “ផ្នែកនីតិកម្ម ពន្ធដារ និងអភិបាលកិច្ច” នៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន

17 May, 2024 09:30 AM | 1 month ago | 147

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារផ្នែកឯកជន ក្រុម “ឃ” “ផ្នែកនីតិកម្ម ពន្ធដារ និងអភិបាលកិច្ច” នៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន
 
 
 
 
 
 
 
 
 
នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ០៩កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស ២៥៦៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ០៩:០០នាទីព្រឹក នៅអគ្គនាយកដ្ឋានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារផ្នែកឯកជន ក្រុម “ឃ” “ផ្នែកនីតិកម្ម ពន្ធដារ និងអភិបាលកិច្ច” នៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន ក្រោមអធិបតីភាព លោក អានូដ ដាក សហប្រធានក្រុមការងារ “ឃ” ផ្នែកឯកជន។ កិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការចូលរួមផងដែរពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ឧកញ៉ា ងួន ម៉េងតិច អគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងមានវត្តមានចូលរួមពីអនុសហប្រធានក្រុមការងារ “ឃ” ផ្នែកឯកជន, តំណាងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា, តំណាងក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្នុងវិស័យព័ន្ធដារ, តំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក, តំណាងក្រុមហ៊ុនឯកជន និងសមាជិក សមាជិកានៃក្រុមការងារ “ឃ” ផ្នែកឯកជនជាច្រើនទៀតផងដែរ។
គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីបន្តពិគ្រោះ ពិភាក្សានូវបញ្ហាប្រឈមចាស់ ដែលជាកង្វល់របស់ផ្នែកឯកជនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យនីតិកម្ម ពន្ធដារ និងអភិបាលកិច្ចដែលរួមមាន: ១. ការប្រាក់លើសកំណត់គិតលើការវាយតម្លៃឡើងវិញ, ២. វិនិយោគិនមិនប្រាកដថាតើភាគហ៊ុនពិសេសត្រូវជាប់ពន្ធឬអត់, ៣. បំណុលអាក្រក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតគិតជាការចំណាយដែលអាចកាត់បានសម្រាប់ ក្រុមហ៊ុនទេ, ៤. ការបញ្ចុះតម្លៃមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាការកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលទេ។ បន្ថែមលើបញ្ហាប្រឈមចាស់ៗរបស់ផ្នែកឯកជនខាងលើ កិច្ចប្រជុំក៏បន្តពិភាក្សា និងទទួលយកបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗមួយចំនួនបន្ថែមទៀតផងដែរ។
កិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃខែឆ្នាំដដែល វេលាម៉ោង ១១:០០ នាទីព្រឹក ក្នុងបរិយាកាសរីករាយ និងយោគយល់គ្នា។
————
ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈ [email protected]