Sale and Marketing Strategy

20 Jan, 2024 | 1 month ago | 154

Sale and Marketing Strategy

រួសរាន់ឡើង ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ➡️

………………………………………………….

🎉វគ្គពិសេសសម្រាប់អាជីវកម្មៈ យុទ្ធសាស្រ្តលក់ និង ទីផ្សារ🎉

………………………………………………….

👉តើគួររៀបយុទ្ធសាស្ត្រលក់ និងទីផ្សារបែបណា

👉តើយុទ្ធសាស្រ្តលក់ និងទីផ្សារខុសគ្នាបែបណា

👉គន្លឹះក្នុងការកំនត់ផែនការលក់ដែលត្រឹមត្រូវ

👉យុទ្ធសាស្រ្តទំនាក់ទំនងលក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាព

👉គន្លឹះក្នុងការរៀបផែនការផ្សព្វផ្សាយ

👉ការធ្វើផែនការទីផ្សារ 

👉កិត្តិនាមរបស់ផលិតផល ។ល។


📌ជួបគ្នាៈ

🕰01.12 .2023 | 8:30am-4:30pm|

👉ចុះឈ្មោះតាមhttps://forms.gle/

Join this training