សម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ នៅសាលា CAM-ASEAN សិស្សនិស្សិតនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដ និងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ដែលលើសពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់។

01 Feb, 2024 | 3 weeks ago | 24

សម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ នៅសាលា CAM-ASEAN សិស្សនិស្សិតនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដ និងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ដែលលើសពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់។

សម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ នៅសាលា CAM-ASEAN សិស្សនិស្សិតនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដ និងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ដែលលើសពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់។

- ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ!
🗓ថ្ងៃចូលរៀនវគ្គថ្មីនៃកម្មវិធីសិក្សា ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (GEP)
• នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ សម្រាប់ថ្នាក់ ចន្ទ - ព្រហស្បតិ៍
• នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ សម្រាប់ថ្នាក់ចុងសប្ដាហ៍។

- ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ២វគ្គសិក្សា។
- ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ២០% សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ៤វគ្គសិក្សា។

✍️សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ និង ការស្នើសុំធ្វើតេស្តចូលរៀន៖
- សូមចូលទៅកាន់ http://camasean.edu.kh/english-online-test
- ឬក៏អាចមកកាន់ CAM-ASEAN ផ្ទាល់បាន

📍 ទីតាំង CAM-ASEAN អូឡាំពិក 
អាសយដ្ឋាននៅអគារលេខ ១៨B ផ្លូវ ២០៥ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌបឹងកេងកង ខាងត្បូងភោជនីយដ្ឋាន ខ្មែរ-ថៃ អូទ្បាំពិក ចម្ងាយប្រហែល ៥០ ម៉ែត្រ បត់ចូលតាមហាងលក់ផ្លែឈើ ស្រីមុំអូទ្បាំពិក។
https://goo.gl/maps/vm6B3GWuRrSTY6XC7

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមៈ 023 976 999/ 093 900 761 / 085 625 621 / 070 774 450 

សូមចុចចូលរួមក្រុម Telegram (https://t.me/camaseanenglishdepartment) ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី CAM-ASEAN

Join this training