តួនាទី និង  ភារកិច្ចរបស់លេខានិងពិធីការឆ្នើម

02 May, 2024 | 3 weeks ago | 60

តួនាទី និង  ភារកិច្ចរបស់លេខានិងពិធីការឆ្នើម

💻 តួនាទី និង  ភារកិច្ចរបស់លេខានិងពិធីការឆ្នើម 
Roles and Responsibilities of Outstanding Secretaries and Protocols
-----------------------------------
💡  អ្នកដឹងទេថាតំណែងលេខាសំខាន់ប៉ុណ្ណា?
💡  ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់តំណែងមួយនេះ?

លេខាជាអ្នកជំនួយប្រតិបត្តិម្នាក់ ដែលមានជំនាញខាងការិយាល័យ ខាងការ ស្រាយ បំភ្លឺ ខាងការអនុវត្តន៏ផ្ទាល់ ខាងការព្យាករណ៏ទុកជាមុន ដោយគ្មានការចង្អុលបង្ហាញ ឬត្រួតពិនិត្យពីនរណាទ្បើយ។

💯នៅក្នុងវគ្គសិក្សាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនេះអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងស្តីពី៖

🎯  កំណត់ពីតួនាទី និងប្រភេទរបស់លេខា
🎯  ពិពណ៌នាអំពី លក្ខណៈសម្បត្តិ ជំនាញសំខាន់ៗរបស់លេខា
🎯  សរសេរលិខិតអញ្ជើញ កំណត់ហេតុ របាយការណ៏ និងសន្ទរកថាបានត្រឹមត្រូវ

តំណភ្ជាប់ចុះឈ្មោះ ៖ 
https://www.cam-asean-training.com/skills-training/skills/28
ប្រវត្តិរូបរបស់គ្រូបង្វឹក៖ 
http://www.cam-asean-training.com/trainer-profile/8

📝.ចូលរួមវគ្គសិក្សានេះដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលរបស់អ្នក!!

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ពេលវេលា៖ ៨:០0 ព្រឹក - ៥:00 ល្ងាច
ទីកន្លែង៖ CAM-ASEAN Head Office (Olympic branch (https://www.google.com/maps/dir//Cambodia-ASEAN+International+Institute+18B+St+205+Phnom+Penh/@11.5550653,104.9080728,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x310951109e29ea5d:0x769dc9620c96d915!2m2!1d104.9080728!2d11.5550653))

តម្លៃ៖ ១៣៥ ដុល្លារ

📲សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
ទំនាក់ទំនង៖ 093 900 893 / 061 900 893
1. CT's Telegram Channel
 (https://t.me/camaseancorporatetraining)2. CT's Facebook Page
 (https://www.facebook.com/CAMASEANCorporateTraining)3. CT’s Linked In Page
 (https://www.linkedin.com/company/13662302/admin/)4. CT's Website
 (http://www.cam-asean-training.com/)5. CT's Instagram (IG) (https://www.instagram.com/corporatetraining168/)

Join this training