ប្រធានបទស្តីអំពី "យុទ្ធសាស្រ្តរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និង KPI សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម"

26 Apr, 2024 | 1 month ago | 61

ប្រធានបទស្តីអំពី "យុទ្ធសាស្រ្តរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និង KPI សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម"

💥💥💥តោះ!!!ប្រញាប់ឡើងវគ្គបង្វឹកដោយផ្ទាល់បានមកដល់ទៀតហើយ🤗  បេសកកម្ម១៦សប្តាហ៍ ជ្រោមជ្រែងដោះស្រាយបញ្ហាជូនម្ចាស់អាជីវកម្ម ស្តាប់ ជជែក អនុវត្តផ្ទាល់ ក្នុងវគ្គបង្វឹកស្តីអំពី "យុទ្ធសាស្រ្តរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងKPI សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម "🎉🤗
👉ចាប់ផ្តើមចូលសិក្សាចាប់ពីពេលនេះហើយណា!😍🥰

ប្រធានបទស្តីអំពី "យុទ្ធសាស្រ្តរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និង KPI សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម"🎉🎊

🧑‍🏫 ដឹកនាំការបង្វឹកដោយ អ្នកគ្រូ យូ បូរី ជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន TEDP និងជាអ្នកឯកទេសរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និង KPI ឈានមុខគេនៅកម្ពុជា

⏱ សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ ពីម៉ោង 0៣:00 រសៀល ដល់ ០៥:00 ល្ងាច
👉ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី២៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ2024

👉រាល់ការចុះឈ្មោះចូលរៀននឹងមានថែមជូនការធ្វើតេស្ដ DISC  ដោយឥតគិតថ្លៃ 
👉Free ប្រឹក្សាយោបល់លើការរៀបចំ Vision Mission Value🤗
👉ទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់រយះពេល ៨ខែ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានេះ🤩🤗
👉ចុះឈ្មោះ ឬ ព័ត៌មានបន្ថែមនៃវគ្គសិក្សាតាម telegram ខាងក្រោម៖
@tedpBD

☎️ លេខទូរស័ព្ទ ឬ Telegram 017 939 457

Join this training