វគ្គសិក្សាតាមអនទ្បាញ  (Online Training Course)

05 Apr, 2024 | 2 months ago | 86

វគ្គសិក្សាតាមអនទ្បាញ  (Online Training Course)

 

ដោយមានការគាំទ្រពីបណ្តាសិក្ខាកាម ទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក៏ដូចជាតាមបណ្តាខេត្តនេះហើយ ដែលជាមូលហេតុពួកយើងបានបង្កើតវគ្គមួយនេះទ្បើងដោយបណ្តុះបណ្តាលតាមរយៈអនទ្បាញ ដើម្បីជាការងាយស្រួលដល់អ្នកដែលចង់ចូលរួមរៀន តែមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ ឬក៏មមាញឹកជាមួយការងារ ឬអាជីវកម្ម។

ក្រោយបញ្ចប់វគ្គសិក្សា សិក្ខាកាមទទួលបាននូវ៖

- យល់ដឹងពីឋានានុក្រមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា  និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- ចេះបែងចែកប្រភេទលិខិតរដ្ឋបាល និងអាចសរសេរបានត្រឹមត្រូវ
- យល់ដឹងអំពីនីតិវិធីចរាចរលិខិតនៅក្នុងអង្គភាព ឬស្ថាប័ន
- គ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាលក្នុងអង្គភាព ឬស្ថាប័ន ស្របតាមក្បួនខ្នាត
- រៀបចំកិច្ចប្រជុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាព

កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាបណ្តុះបណ្តាល

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ដល់
                           ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍  ទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤
ម៉ោងសិក្សា៖  ៦:០០ ដល់ ៨:០០ យប់  (២ ម៉ោង/ថ្ងៃ)

ចុះឈ្មោះមុន៖ តម្លៃ ៨០ ដុល្លារ (សម្រាប់ ១០នាក់ ដំបូង) 
តម្លៃពេញ៖ ៩០ ដុល្លារ

អ្នកដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរួមមាន
- ប្រធានរដ្ឋបាល
- ប្រធានប្រតិបត្តិការ
- អ្នកគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៏
- មន្ត្រី បុគ្គលិករដ្ឋបាល ឬ បុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធ


តំណភ្ជាប់ចុះឈ្មោះ ៖ 
https://www.cam-asean-training.com/skills-training/skills/22
ប្រវត្តិរូបរបស់គ្រូបង្វឹក៖ 
http://www.cam-asean-training.com/trainer-profile/8

📝.ចូលរួមវគ្គសិក្សានេះដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលរបស់អ្នក!!


📲សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
ទំនាក់ទំនង៖ 093 900 893 / 061 900 893
1. CT's Telegram Channel
 (https://t.me/camaseancorporatetraining)2. CT's Facebook Page
 (https://www.facebook.com/CAMASEANCorporateTraining)3. CT’s Linked In Page
 (https://www.linkedin.com/company/13662302/admin/)4. CT's Website
 (http://www.cam-asean-training.com/)5. CT's Instagram (IG) (https://www.instagram.com/corporatetraining168/)

Join this training